MuutoskyvykĂ€s hallitus on 2020-luvun pk-yrityksen henkivakuutus

Jatkuvasti demokratisoituva ja digitalisoituva maailma asettaa haasteen pk-yritysten hallituksille. MikÀ on yrityksen hallituksen rooli 2020-luvulla ja mitkÀ ovat keinot, joilla hallitus auttaa asiantuntijayritystÀ menestymÀÀn? Pohdin aihetta osallistuttuani #myyntimaisteri-opinnoissani neljÀ luentoa kÀsittÀneeseen Tulevaisuuden hallitusosaaminen -opintokokonaisuuteen kevÀÀllÀ 2018.

Perinteinen tapa varmistaa yrityksen menestys on ollut ottaa monopoli jostakin spesifistÀ osaamisen alueesta. Se ken omistaa parhaan tiedon ja taidon, mÀÀrÀÀ kilpailutilanteen, hinnat ja markkinan herruuden. TÀllaisessa maailmassa yrityksen hallituksella on ollut selkeÀ rooli: maksimoida yrityksen tuotto omistajilleen.

”Hallituksen keskeinen tehtĂ€vĂ€ on pÀÀttÀÀ yrityksen strategiasta.”
Antti Hannula, Boardman Oy

NykypÀivÀn maailma alkaa olla erilainen valta-asetelmien muuttuessa. Valta on tiedon demokratisoitumisen myötÀ sekÀ asiakkaalla, ettÀ henkilöstöllÀ. Avoimuus, osallistaminen, joukkoistaminen ja työnteon (vai elÀmÀn?) mielekkyyden etsiminen ovat draivereita, jotka muuttavat myös tapaamme tehdÀ liiketoimintaa.

Siksi 2020-luvulla menestyvÀt ne yritykset, joiden olemassaolon tarkoitus on syvempi kuin vain omistajien rahapussin lihottaminen. Yritysten asiakkaat ja henkilöstö haluavat vaikuttaa yritykseen ja sen tekemiseen enemmÀn kuin koskaan ennen. He haluavat olla ylpeitÀ yhteyksistÀÀn yritykseen, muodostaa tunnesiteen, jopa vaikuttaa yhteiskuntaan olemalla osa yritystÀ.

Osansa soppaan tuo megatrendi digitalisaatio: jatkuvasti lisÀÀntyvÀ datan mÀÀrÀ ja automaation taso tuovat uusia mahdollisuuksia, joihin pitÀÀ tarttua yrityksen elinkelpoisena sÀilyttÀmiseksi.

Hallitusosaaminen vuonna 2020

MitÀ mahdollisuuksia kÀynnissÀ oleva muutos tuo hallitustyöhön? MitÀ osaamista hallitukselta vaaditaan jatkossa, jotta siitÀ on suurin hyöty yritykselle? EsitÀn viisi arvausta asiasta.

Strategiatyö kÀÀntyy pÀÀlaelleen

Perinteisesti johdetuissa yrityksissÀ yksi merkittÀvin hallituksen tehtÀvÀ on ollut luoda strategia yhdessÀ yrityksen omistajien ja johdon kanssa. YlhÀÀltÀ alas -malli joutaa romukoppaan. Sen sijaan, ettÀ hallitus ja yrityksen johto pohtivat omassa kammiossaan strategiaa ja jalkauttavat sen, asetelma tulee kÀÀntÀÀ ylösalaisin.

Yrityksen strategia tulee 2020-luvulla muodostaa yhdessÀ asiakkaiden ja henkilöstön kanssa. Muutos on merkittÀvÀ: hallituksen ja johtoryhmÀn tehtÀvÀ on fasilitoida tÀtÀ prosessia, ei sanella sitÀ. TÀmÀ vaatii hallitukselta tÀysin uudenlaisia taitoja: luottamuksen ilmapiirin luomista, laaja-alaista ajattelua, kuuntelua, avoimuutta, osallistamista ja muutosÀlykkyyttÀ.

”Jos strategia tĂ€ytyy vahvistamisen jĂ€lkeen erikseen jalkauttaa, on todennĂ€köisesti jo missattu jotakin tĂ€rkeĂ€tĂ€.”
Hallituspartnerit ry

Datasta on pystyttÀvÀ luomaan liiketoimintaa

Jokainen yritys on it-talo 2020-luvulla. Yritykset, jotka ymmÀrtÀvÀt valjastaa tekoÀlyn, robotiikan ja datamassat asiakasymmÀrryksen kasvattamiseksi, vanhan turhan työn poistamiseksi sekÀ uuden liiketoiminnan polttoaineeksi, tulevat varmasti menestymÀÀn. Hallituksen tehtÀvÀ on varmistaa, ettÀ yrityksellÀ on tÀtÀ muutososaamista.

”Jokaisen hallituksen ydintehtĂ€vĂ€ on luoda tĂ€mĂ€n pĂ€ivĂ€n yhtiöstĂ€ huomisen pĂ€ivĂ€n yhtiö.”
Sir John Harvey-Jones

Työnteon muutos muuttaa johtamista

Työ on muuttunut: sen tekemisen tavat, arvostus ja rooli elÀmÀssÀ. Asiantuntijat siirtyvÀt hierakkisesti johdetuista yrityksistÀ teal-organisaatioihin tai mikroyrittÀjiksi. Yrityksen hallituksen tulisi auttaa organisaatiota tÀssÀ transformaatiossa: miten muodostaa joustava johtamismalli ja yrityskulttuuri, jotka eivÀt pohjaa siihen, mitÀ yritys tekee, vaan siihen, mitÀ se on?

Kuten Matti Alahuhta kirjoittaa Johtajuus-kirjassaan: ”Johtaminen, etenkin strateginen johtaminen, nĂ€hdÀÀn usein liian kapeasti. Siihen sisĂ€llytetÀÀn usein vain se, miten erottaudutaan kilpailijoista ja miten strategiaa toteutetaan. Harvemmin ymmĂ€rretÀÀn se, miten tĂ€rkeÀÀ on rakentaa kilpailukyvyn pitkĂ€n tĂ€htĂ€imen perusta. Tarkoitan tĂ€llĂ€ esimerkiksi jatkuvaa yrityskulttuurin ja henkilöstön kehittĂ€mistĂ€ ja sen mÀÀrittĂ€mistĂ€, miten pÀÀtöksenteon tulee yrityksessĂ€ tapahtua.”

”Johtaminen, etenkin strateginen johtaminen, nĂ€hdÀÀn usein liian kapeasti. Siihen sisĂ€llytetÀÀn usein vain se, miten erottaudutaan kilpailijoista ja miten strategiaa toteutetaan.”
Matti Alahuhta

Voittaja on se, joka viestii taitavimmin

Samalla tavalla kuin jokainen yritys on nykyÀÀn it-talo, se on myös media. Valta ja menestys valuvat lopulta sille, joka viestii taitavimmin ja kÀy aktiivista vuoropuhelua sekÀ oman jengin, asiakkaiden ettÀ muiden sidosryhmien kesken. Sen takia hallituksen tulee tuoda yritykseen valmiuksia vuorovaikutukseen.

HyvÀnÀ esimerkkinÀ on ohjelmistoalaa jo vuosia disruptoinut Vincit, joka on tuonut vuonna 2018 hallitukseen vahvaa viestintÀosaamista. Hallituksen uusin jÀsen on viestintÀtoimisto Ellun Kanojen perustaja Kirsi Piha, joka tÀydentÀÀ hallituksen viestintÀosaamista mainostoimistojÀtin hasan & partnersin toimitusjohtaja Eka Ruolan rinnalla.

Hallitus rakentuu toisiaan rikastavista ihmisistÀ

TÀmÀ ei ole sinÀllÀÀn uusi asia. Mutta sitÀkin tÀrkeÀmpi. Myös 2020-luvun hallituksen tulee koostua henkilöistÀ, jotka yhdessÀ muodostavat muutoskyvykkÀÀn ja yksilöitÀÀn vahvemman ryhmittymÀn. TÀmÀ on yrityksen henkivakuutus.

Kysyin aiheesta Vincitin toimitusjohtajalta Mikko Kuituselta: ”Toimivassa hallituksessa jĂ€senet tuovat kokouspöytÀÀn paitsi substanssiosaamisensa, niin myös itsensĂ€ ihmisinĂ€. Toimintadynamiikan kannalta persoonakysymykset ratkaisevat selkeĂ€sti varsinaista osaamista enemmĂ€n. MeidĂ€n tapauksessa Kirsin valinnan kautta haettiin lisĂ€arvoa ennen kaikkea tuohon dynamiikkaan, sinĂ€nsĂ€ viestinnĂ€n ja markkinoinnin painoarvoa yhtÀÀn vĂ€heksymĂ€ttĂ€.”

”Toimivassa hallituksessa jĂ€senet tuovat kokouspöytÀÀn paitsi substanssiosaamisensa, niin myös itsensĂ€ ihmisinĂ€.”
Mikko Kuitunen

LisÀÀ luettavaa aiheesta

MiltÀ edelliset skenaariot kuulostavat? MikÀ mielestÀsi on hallituksen rooli 2020-luvulla pk-sektorin yrityksissÀ? Jatketaan keskustelua TwitterissÀ: @HennaNiiranen

MikÀli aihe kiinnostaa, suosittelen tutustumaan Kirsi Pihan kirjaan Konflikti pÀivÀssÀ sekÀ Matti Alahuhdan teokseen Johtajuus.

Kiinnostaako matka kohti #myyntimaisteri-tutkintoa?

MikÀli oppimatkani #myyntimaisteri-tutkintoa kohden kiinnostaa sinua, ota minut seurantaan LinkedInissÀ, TwitterissÀ, Facebookissa tai tilaa ilmoitus uusista kirjoituksista Messengeriin. Saat niiden kautta tiedon, kun julkaisen uusia sisÀltöjÀ.

Short summary in English

In the 2020s, boards of the companies must disrupt their existence.