Muutoskyvyk√§s hallitus on 2020-luvun pk-yrityksen henkivakuutus

Jatkuvasti demokratisoituva ja digitalisoituva maailma asettaa haasteen pk-yritysten hallituksille. Mikä on yrityksen hallituksen rooli 2020-luvulla ja mitkä ovat keinot, joilla hallitus auttaa asiantuntijayritystä menestymään? Pohdin aihetta osallistuttuani #myyntimaisteri-opinnoissani neljä luentoa käsittäneeseen Tulevaisuuden hallitusosaaminen -opintokokonaisuuteen keväällä 2018.

Perinteinen tapa varmistaa yrityksen menestys on ollut ottaa monopoli jostakin spesifistä osaamisen alueesta. Se ken omistaa parhaan tiedon ja taidon, määrää kilpailutilanteen, hinnat ja markkinan herruuden. Tällaisessa maailmassa yrityksen hallituksella on ollut selkeä rooli: maksimoida yrityksen tuotto omistajilleen.

‚ÄĚHallituksen keskeinen teht√§v√§ on p√§√§tt√§√§ yrityksen strategiasta.‚ÄĚ
Antti Hannula, Boardman Oy

Nykypäivän maailma alkaa olla erilainen valta-asetelmien muuttuessa. Valta on tiedon demokratisoitumisen myötä sekä asiakkaalla, että henkilöstöllä. Avoimuus, osallistaminen, joukkoistaminen ja työnteon (vai elämän?) mielekkyyden etsiminen ovat draivereita, jotka muuttavat myös tapaamme tehdä liiketoimintaa.

Siksi 2020-luvulla menestyvät ne yritykset, joiden olemassaolon tarkoitus on syvempi kuin vain omistajien rahapussin lihottaminen. Yritysten asiakkaat ja henkilöstö haluavat vaikuttaa yritykseen ja sen tekemiseen enemmän kuin koskaan ennen. He haluavat olla ylpeitä yhteyksistään yritykseen, muodostaa tunnesiteen, jopa vaikuttaa yhteiskuntaan olemalla osa yritystä.

Osansa soppaan tuo megatrendi digitalisaatio: jatkuvasti lisääntyvä datan määrä ja automaation taso tuovat uusia mahdollisuuksia, joihin pitää tarttua yrityksen elinkelpoisena säilyttämiseksi.

Hallitusosaaminen vuonna 2020

Mitä mahdollisuuksia käynnissä oleva muutos tuo hallitustyöhön? Mitä osaamista hallitukselta vaaditaan jatkossa, jotta siitä on suurin hyöty yritykselle? Esitän viisi arvausta asiasta.

Strategiatyö kääntyy päälaelleen

Perinteisesti johdetuissa yrityksissä yksi merkittävin hallituksen tehtävä on ollut luoda strategia yhdessä yrityksen omistajien ja johdon kanssa. Ylhäältä alas -malli joutaa romukoppaan. Sen sijaan, että hallitus ja yrityksen johto pohtivat omassa kammiossaan strategiaa ja jalkauttavat sen, asetelma tulee kääntää ylösalaisin.

Yrityksen strategia tulee 2020-luvulla muodostaa yhdessä asiakkaiden ja henkilöstön kanssa. Muutos on merkittävä: hallituksen ja johtoryhmän tehtävä on fasilitoida tätä prosessia, ei sanella sitä. Tämä vaatii hallitukselta täysin uudenlaisia taitoja: luottamuksen ilmapiirin luomista, laaja-alaista ajattelua, kuuntelua, avoimuutta, osallistamista ja muutosälykkyyttä.

‚ÄĚJos strategia t√§ytyy vahvistamisen j√§lkeen erikseen jalkauttaa, on todenn√§k√∂isesti jo missattu jotakin t√§rke√§t√§.‚ÄĚ
Hallituspartnerit ry

Datasta on pystyttävä luomaan liiketoimintaa

Jokainen yritys on it-talo 2020-luvulla. Yritykset, jotka ymmärtävät valjastaa tekoälyn, robotiikan ja datamassat asiakasymmärryksen kasvattamiseksi, vanhan turhan työn poistamiseksi sekä uuden liiketoiminnan polttoaineeksi, tulevat varmasti menestymään. Hallituksen tehtävä on varmistaa, että yrityksellä on tätä muutososaamista.

‚ÄĚJokaisen hallituksen ydinteht√§v√§ on luoda t√§m√§n p√§iv√§n yhti√∂st√§ huomisen p√§iv√§n yhti√∂.‚ÄĚ
Sir John Harvey-Jones

Työnteon muutos muuttaa johtamista

Työ on muuttunut: sen tekemisen tavat, arvostus ja rooli elämässä. Asiantuntijat siirtyvät hierakkisesti johdetuista yrityksistä teal-organisaatioihin tai mikroyrittäjiksi. Yrityksen hallituksen tulisi auttaa organisaatiota tässä transformaatiossa: miten muodostaa joustava johtamismalli ja yrityskulttuuri, jotka eivät pohjaa siihen, mitä yritys tekee, vaan siihen, mitä se on?

Kuten Matti Alahuhta kirjoittaa Johtajuus-kirjassaan: ”Johtaminen, etenkin strateginen johtaminen, n√§hd√§√§n usein liian kapeasti. Siihen sis√§llytet√§√§n usein vain se, miten erottaudutaan kilpailijoista ja miten strategiaa toteutetaan. Harvemmin ymm√§rret√§√§n se, miten t√§rke√§√§ on rakentaa kilpailukyvyn pitk√§n t√§ht√§imen perusta. Tarkoitan t√§ll√§ esimerkiksi jatkuvaa yrityskulttuurin ja henkil√∂st√∂n kehitt√§mist√§ ja sen m√§√§ritt√§mist√§, miten p√§√§t√∂ksenteon tulee yrityksess√§ tapahtua.”

”Johtaminen, etenkin strateginen johtaminen, n√§hd√§√§n usein liian kapeasti. Siihen sis√§llytet√§√§n usein vain se, miten erottaudutaan kilpailijoista ja miten strategiaa toteutetaan.”
Matti Alahuhta

Voittaja on se, joka viestii taitavimmin

Samalla tavalla kuin jokainen yritys on nykyään it-talo, se on myös media. Valta ja menestys valuvat lopulta sille, joka viestii taitavimmin ja käy aktiivista vuoropuhelua sekä oman jengin, asiakkaiden että muiden sidosryhmien kesken. Sen takia hallituksen tulee tuoda yritykseen valmiuksia vuorovaikutukseen.

Hyvänä esimerkkinä on ohjelmistoalaa jo vuosia disruptoinut Vincit, joka on tuonut vuonna 2018 hallitukseen vahvaa viestintäosaamista. Hallituksen uusin jäsen on viestintätoimisto Ellun Kanojen perustaja Kirsi Piha, joka täydentää hallituksen viestintäosaamista mainostoimistojätin hasan & partnersin toimitusjohtaja Eka Ruolan rinnalla.

Hallitus rakentuu toisiaan rikastavista ihmisistä

Tämä ei ole sinällään uusi asia. Mutta sitäkin tärkeämpi. Myös 2020-luvun hallituksen tulee koostua henkilöistä, jotka yhdessä muodostavat muutoskyvykkään ja yksilöitään vahvemman ryhmittymän. Tämä on yrityksen henkivakuutus.

Kysyin aiheesta Vincitin toimitusjohtajalta Mikko Kuituselta: ‚ÄĚToimivassa hallituksessa j√§senet tuovat kokousp√∂yt√§√§n paitsi substanssiosaamisensa, niin my√∂s itsens√§ ihmisin√§. Toimintadynamiikan kannalta persoonakysymykset ratkaisevat selke√§sti varsinaista osaamista enemm√§n. Meid√§n tapauksessa Kirsin valinnan kautta haettiin lis√§arvoa ennen kaikkea tuohon dynamiikkaan, sin√§ns√§ viestinn√§n ja markkinoinnin painoarvoa yht√§√§n v√§heksym√§tt√§.‚ÄĚ

‚ÄĚToimivassa hallituksessa j√§senet tuovat kokousp√∂yt√§√§n paitsi substanssiosaamisensa, niin my√∂s itsens√§ ihmisin√§.‚ÄĚ
Mikko Kuitunen

Lisää luettavaa aiheesta

Miltä edelliset skenaariot kuulostavat? Mikä mielestäsi on hallituksen rooli 2020-luvulla pk-sektorin yrityksissä? Jatketaan keskustelua Twitterissä: @HennaNiiranen

Mikäli aihe kiinnostaa, suosittelen tutustumaan Kirsi Pihan kirjaan Konflikti päivässä sekä Matti Alahuhdan teokseen Johtajuus.

Kiinnostaako matka kohti #myyntimaisteri-tutkintoa?

Mikäli oppimatkani #myyntimaisteri-tutkintoa kohden kiinnostaa sinua, ota minut seurantaan LinkedInissä, Twitterissä, Facebookissa tai tilaa ilmoitus uusista kirjoituksista Messengeriin. Saat niiden kautta tiedon, kun julkaisen uusia sisältöjä.

Short summary in English

In the 2020s, boards of the companies must disrupt their existence.